פיתוח רגשי, קוגניטיבי ומוטורי של הילד, דרך הפעלה,
  שירים ותנועה במוסיקה
העשרה מוסיקלית, פיתוח כישורים אישיים של הילד,
  חשיפה לכלים שונים
למידת מושגים בסיסיים במוסיקה
הרחבת הנושאים הנלמדים בגן ע"י הפעלה ויצירה במוסיקה

פיתוח קשרים בין-אישיים ודגש על נגינה בצוותא לעידוד החלקים
  החברתיים בין הילדים
האזנה ליצירות בשילוב עם פעילויות שונותכגון: תנועה בשילוב
  אביזרים שונים וכלי נגינה, ציור ודרמה
ניסיון רב בהפעלות לגנים בגילאי 1.5 – 4 שנים